​Pressmeddelande från Hyresgästföreningen region Mitt angående Nya Byn.

På förekommen anledning vill vi klargöra att Hyresgästföreningen som organisation inte anklagar Nya Byn för att använda sig av kriminella metoder. I de fall där hyresgäster har uppgett att Nya Byn använt sig av kriminella metoder har vi hänvisat dem till polisen för att göra en konkret anmälan. Hyresgästföreningen har inte polisanmält Nya Byn och har inga planer på en sådan anmälan.

Hyresgästföreningen har mottagit många klagomål på Nya Byns fastighetsförvaltning. Efter att ha besökt Nya Byns fastigheter tillsammans med Avesta kommuns miljökontor har vi konstaterat att det råder brister i förvaltningen. Dessa brister har dokumenterats och Hyresgästföreningen kommer kontakta Nya Byn angående detta.

Kontaktperson
Annakari Berglund
Kommunikationschef Hyresgästföreningen region Mitt

070-695 69 66