Oseriöst yrkande av Orsabostäder i årets hyresförhandling.

Orsabostäder yrkar på en hyreshöjning på 3,55%. Hyresgästföreningen är skeptisk och kritiserar både yrkandet och hur Orsabostäder har kommit fram till det då de anser att det saknas underlag. Istället vill Hyresgästföreningen ha en nolluppgörelse i årets hyresförhandling och hänvisar till Sveriges goda ekonomi.

Orsabostäder vill i sitt yrkande ha en hyreshöjning på 3,55%, helt orimligt anser Hyresgästföreningen som inte vill se någon hyreshöjning överhuvudtaget. Hyresgästföreningens förhandlare var upprörd efter att ha mottagit yrkandet från Orsabostäder.

- Orsabostäders yrkande är helt orimligt. Vi har låga räntor och en låg inflation som minskar bostadsbolagen utgifter och stärker deras ekonomi. De goda ekonomiska förutsättningarna borde komma hyresgästerna till godo men istället drar Orsabostäder till med ett rekordyrkande. Med de rådande förutsättningarna vill Hyresgästföreningen se en nolluppgörelse, säger Jan Dahlquist förhandlare Hyresgästföreningen

Orsabostäders yrkande sticker ut i sin storlek jämfört med resten av landet där dom högre yrkandena har legat runt 2%. Samtidigt är Hyresgästföreningen kritiska till hur Orsabostäder har kommit fram till sitt yrkande eftersom bolaget inte har lämnat över ett fullständigt underlag som kan visa på behovet av en hyreshöjning.

- Yrkandet är som taget ur luften. Orsabostäder har inte uppvisat något underlag som visar varför den här höjningen skulle vara nödvändig trots att vi vid flertalet gånger har efterfrågat det. Det är oseriöst av ett allmännyttigt bostadsbolag att bedriva en förhandling på det här sättet, säger Jan Dahlquist.

Hyresförhandling mellan Orsabostäder och Hyresgästföreningen grundar sig i bolagets ekonomi. Eftersom det är Orsabostäder som har kallat till förhandling är det också bolaget som måste bevisa på behovet av en hyreshöjning. I brist på underlag kommer Hyresgästföreningen yrka på att Orsabostäders hyror inte höjs alls. 

- Det är helt upp till Orsabostäder. För att vi ska kunna förhandla måste Orsabostäder lägga fram material så vi kan göra en helhetsbedömning. Så länge Orsabostäder inte kan uppvisa varför de, med de rådande ekonomiska förutsättningarna, behöver en hyreshöjning kommer vi kräva en nolluppgörelse, säger Jan Dahlquist

Kontaktperson
Jan Dahlquist
Förhandlare
070-6339052