Folkpartiet byter namn - och bostadspolitik?

En av de stora frågorna på Folkpartiets landsmöte i helgen är det planerade namnbytet till Liberalerna. En mindre uppmärksammad fråga är att partiet också ska ta ställning till partiledaren Jan Björklunds förslag att införa marknadshyror för nybyggda hyresrätter. Förslaget förväntas leda till högre hyror och kritiseras därför av Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg som uppmanar partiet att tänka om.

- Marknadshyror skulle höja boendekostnaderna och göra det svårare för unga att flytta hemifrån, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

Folkpartisterna som vill ha marknadshyror hävdar att det idag är olönsamt att bygga hyresrätter. Men statistik från IPD Svenskt Bostadsindex visar att totalavkastningen för bostadsfastigheter under de senaste tolv åren legat på i snitt 7,6 procent per år. Bostäder är den fastighetstyp som har gett bäst avkastning.

- Vi konstaterar att det förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större, förklarar Lennart Derehag.

Problemet med nyproducerade bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet är inte att de är olönsamma, det är att de är så dyra att få har råd att efterfråga dem. Att göra nyproducerade bostäder ännu dyrare är därför inte den smarta lösningen på bostadsbristen.

- Marknadshyror har prövats i flera länder med utanförskap och segregation som följd. Att införa det i Sverige skulle vara ett oansvarigt experiment med människors hem och liv, säger Lennart Derehag.

På den svenska bostadsrättsmarknaden råder redan idag fri prissättning, ändå byggs det bara hälften så mycket som det skulle behövas i storstäderna.

- Bristen på bostäder är akut men marknadshyror är inte lösningen. Vad Sverige behöver är fler bostäder med rimliga hyror och för det krävs en aktiv bostadspolitik. Därför bör (FP) säga nej till marknadshyror och istället presentera politiska förslag som får fart på byggandet av fler hem, för fler människor, avslutar Lennart Derehag.  

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lennart Derehag, ordförande, Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg
0702-65 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722-11 65 41