Folkpartiet byter namn - och bostadspolitik?

En av de stora frågorna på Folkpartiets landsmöte i helgen är det planerade namnbytet till Liberalerna. En mindre omdebatterad fråga är att partiet också tar ställning till partiledaren Jan Björklunds förslag att införa marknadshyror för nybyggda hyresrätter. Förslaget förväntas leda till högre hyror och kritiseras därför av Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle som uppmanar partiet att tänka om. "Marknadshyror skulle höja boendekostnaderna och göra det svårare för unga att flytta hemifrån", säger Torbjörn Rönnkvist ordförande Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Folkpartisterna som vill ha marknadshyror hävdar att det idag är olönsamt att bygga hyresrätter. Men statistik från IPD Svenskt Bostadsindex visar att totalavkastningen för bostadsfastigheter under de senaste tolv åren legat på i snitt 7,6 procent per år. Bostäder är den fastighetstyp som har gett bäst avkastning.

- Vi konstaterar att det förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större, förklarar Rönnkvist.

Problemet med nyproducerade bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet är inte att de är olönsamma, det är att de är så dyra att få har råd att efterfråga dem. Att göra nyproducerade bostäder ännu dyrare är därför inte den smarta lösningen på bostadsbristen.

- Marknadshyror har prövats i flera länder med utanförskap och segregation som följd. Att införa det i Sverige skulle vara ett oansvarigt experiment med människors hem och liv, säger Torbjörn Rönnkvist.

På den svenska bostadsrättsmarknaden råder redan idag fri prissättning, ändå byggs det bara hälften så mycket som det skulle behövas i storstäderna.

- Bristen på bostäder är akut men marknadshyror är inte lösningen. Vad Sverige behöver är fler bostäder med rimliga hyror och för det krävs en aktiv bostadspolitik. Därför bör (FP) säga nej till marknadshyror och istället presentera politiska förslag som får fart på byggandet av fler hem, för fler människor, säger Torbjörn Rönnkvist.

Torbjörn Rönnkvist, regionordförande, 070 - 369 93 65

Johan Lindahl, pressekreterare/utredare, 072 – 712 51 29