Avesta kommun bakom höjda hyror för hyresgäster.

En låg hyreshöjning på 0,35 % är resultatet i årets hyresförhandling med Gamla Byn. Enligt Hyresgästföreningen kunde överenskommelsen varit ännu lägre om det inte vore för Avesta kommun.

Avesta. Hyresförhandlingarna mellan Gamla byn och Hyresgästföreningen är avslutade och båda parter är nöjda med överenskommelsen som har skett i god ton. Resultatet av förhandlingen är en låg hyreshöjning på 0,35 % under 2016, motsvarande 20 kr per månad för en lägenhet på 70 kvm.

- Vi är nöjda med förhandlingsresultatet. Gamla byn och vi delar analysen om ett gott ekonomiskt läge och att hyresgästerna ska få ta del av det. Överenskommelsen visar att Gamla byn är bereda att ta ansvar för en sund hyresutveckling och att hyreshöjningar inte är något självändamål, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen.

Enligt Hyresgästföreningen skulle förhandlingen kunnat sluta med en ännu lägre överenskommelse om det inte varit för Avesta kommun. Kommunen har, trots det rådande ränteläget, lyckats höja sina räntekostnader under det senaste året. Den höjda räntan slår mot Gamla Byns ekonomi och i förlängningen hyresgästerna eftersom Avesta kommun tvingar bolaget att låna av kommunen. Utöver den höga räntan läger Avesta kommun på en riskpremie för lånen bolaget har hos kommunen som enligt Hyresgästföreningen är helt omotiverat, skärskilt i rådande ränteläge.

- Avesta kommuns beslut och politik är direkt hyresdrivande. När vi har en rekordlåg ränta i Sverige så lyckas Avesta kommun höja sina räntekostnader och på det lägger de dessutom en riskpremie för att hantera lånen. Jag är övertygad att om bolaget själv fått sköta hanteringen av lånen hade det sett helt annorlunda ut, säger John Oknelid

Kontaktperson:

John Oknelid
Förhandlare
070-2794047