​Nytt avtal ger Sandvikens hyresgäster mer inflytande

Efter flera år utan samarbete skriver Hyresgästföreningen och Sandvikenshus idag på ett nytt boinflytandeavtal som ger hyresgästerna i Sandviken mer inflytande över sitt boende. ”Vi är jätteglada för den här satsningen på bättre boende och större boinflytande”, säger Elisabeth Åslund, ordförande i Hyresgästföreningen Sandviken.

Avtalet mellan Hyresgästföreningen och Sandvikenhus syftar till att skapa ökad trygghet, inflytande och trivsel. Genom en satsning på bland annat fler boråd ska hyresgästerna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i sitt eget boende. Med hjälp av enkäter, kvartersvandringar och synpunktenträffar ska fler hyresgäster komma till tals och påverka Hyresgästföreningens och bostadsbolagets arbete. Avtalet innebär också ett fortsatt arbete med frivilligvärdar.

- Inflytande över det egna boendet är viktigt. Det skapar en trygghet och gemenskap som man inte kan uppnå på annat sätt, förklarar Elisabeth Åslund.

Det nya boinflytandeavtalet ger också hyresgästerna rätt till samråd och bättre information i samband med ombyggnationer. Bostadsbolaget ska i god tid informera hyresgästerna om att en ombyggnad är på gång och därefter ges hyresgästerna möjlighet att vara med och påverka innehållet i ombyggnationen. Samrådet sker sen tillsammans med representanter från Hyresgästföreningen.

Avtalet undertecknas idag tisdag 17 november kl 13 på Sandvikenhus kontor. 

Kontaktpersoner:

Elisabeth Åslund, 073-5879245

Christer Forsberg, 0104591313