Låg hyreshöjning i Rättvik.

Hyresförhandlingen i Rättvik är avslutad, uppgörelsen mellan Hyresgästföreningen och RFAB landade på en hyreshöjning 0,4 %. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen men är kritiska till hur Rättviks kommun skapar extra kostnader för bolaget.

En av länets högsta satsningar på underhåll och en låg hyreshöjning är vad som väntar hyresgästerna som bor hos RFAB i Rättvik. Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och RFAB resulterade i en hyreshöjning på 0,4 % under 2016, det motsvarar 22 kr per månad för en trea på 70 kvm. Hyresgästföreningens förhandlare är nöjd med både förhandlingen och resultatet.

- Vi har haft en god dialog tillsammans med RFAB och kommit fram till en bra överenskommelse som gynnar både hyresgästen och bolaget. Hyresgästerna får en låg hyreshöjning i utbyte mot att RFAB kommer göra stora satsningar på underhåll. Den här uppgörelsen visar på ett ansvarstagande från RFAB, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen.

Även om Hyresgästföreningen är nöjd med resultatet i förhandlingen är organisationen kritisk till hur Rättviks kommun förvaltar sitt bostadsbolag. RFAB har problem med en för hög belåning, men med det goda ekomiska läget i Sverige och Dalarna har bolaget möjlighet att göra amorteringar. Det har dock Rättviks kommun satt stopp för när de gett uppdraget till RFAB att bygga en allergiskola, ett uppdrag som skulle äta upp alla möjligheter för bolaget att amortera.

- Vi har inget emot att kommunen bygger en allergiskola men det ska inte vara RFAB:s hyresgäster som ska behöva stå för notan. Skolan är till för hela samhället och därför är det kommunen som ska finansiera projektet. Det är helt orimligt att RFAB:s hyresgäster både ska behöva betala skatt och sen indirekt via sin hyra finansiera en skola, säger John Oknelid.

Hyresgästföreningen ställer sig frågande till Rättviks kommuns agerande. Istället för att RFAB ska bygga en skola anser Hyresgästföreningen att det är bättre för bolaget att amortera på sina lån och på sikt stärka sin ekonomi.

- Hyresgästerna påverkas definitivt av bygget, när bolaget som helhet inte kan stärka sin ekonomi genom amortering kommer bolaget på sikt att behöva högre hyreshöjningar när räntorna går upp. Hade bolaget fått möjlighet att amortera så är bolaget inte lika räntekänsligt, säger John Oknelid.

Kontaktperson:
John Oknelid
Förhandlare
070-2794047