Regionens första färdigförhandlade hyra bekräftar Hyresgästföreningens analys.

En låg hyreshöjning på 0,3 % är resultatet av årets första avslutade hyresförhandling för Hyresgästföreningens region Mitt. Uppgörelsen nåddes med Bärkehus i Dalarna och Hyresgästföreningen är nöjda med resultatet som bekräftar organisationens bild av att det råder ett gott ekonomisk läge för regionens bostadsbolag.

Årets första hyresförhandling för Hyresgästföreningen region Mitt är avslutad och det blev en låg överenskommelse med Bärkehus. Förhandlingen resulterade i en hyreshöjning på 0,3 %, ett resultat som båda parter är nöjda med. Det är främst det gynnsamma ekonomiska läget i Sverige som har legat till grund för den låga överenskommelsen som gör det möjligt för Bärkehus att fortsätta göra satsningar på underhåll under 2016 utan att det slår mot hyresgästerna.

- Det här en bra överenskommelse för både hyresgäster och Bärkehus. Bolaget ska ha beröm för hur de jobbar med sin hyressättning kombinerat med satsningar på underhåll. Bärkehus visar att det inte finns något egensyfte med hyreshöjningar, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är nöjd och välkomnar den låga uppgörelsen, samtidigt ser organisationen det som en bekräftelse på att deras analys av det rådande ekonomiska läget stämmer.

- Det här bekräftar det vi sagt innan förhandlingarna påbörjades, det råder mycket goda ekonomiska förutsättningar i Sverige, speciellt för bostadsbolagen. Den låga räntan och obefintlig inflationen minskar utgifterna för bostadsbolagen och det här behöver komma hyresgästerna till godo, säger Marcus Kjellin förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen.

Jämfört med tidigare år har resultaten i årets hyresförhandlingar runt om i landet varit låga hittills. Framför allt i landets södra delar, där ligger snittet för hyreshöjningar på 0,26 %.

- Klart det här sätter press på bostadsbolagen i vår region att verkligen kunna motivera eventuella höjningskrav eftersom allt tyder på att detta är ett år då företagen har mycket små om ens några höjningsbehov. Samtidigt ser vi att flera bolag också delar vår analys och har varit återhållsamma i sina yrkanden och det är välkommet. Uppgörelsen med Bärkehus är ytterligare en bekräftelse på detta, säger Marcus Kjellin.  

Läs mer om årets första hyresförhandling i bifogat word-dokument.

Kontaktperson:

Marcus Kjellin
Förhandlingsstrateg
070-2454613

John Oknelid
Förhandlare Dalarna
070-2794047