Dalarnas första hyra färdigförhandlad

0,3 % i hyreshöjning eller 16 kr i månaden för en trea på 70 kvm, det är resultatet av årets första hyresförhandling i Dalarna. Både Bärkehus i Smedjebacken och Hyresgästföreningen är nöjda med resultatet.

Årets första hyresförhandling i Dalarna är klar och det blev en låg överenskommelse mellan Hyresgästföreningen och Bärkehus. Förhandlingen resulterade i en hyreshöjning på 0,3 %, ett resultat som båda parter är nöjda med. Det är främst det gynnsamma ekonomiska läget i Sverige som har legat till grund för den låga överenskommelsen och gör det möjligt för Bärkehus att fortsätta göra satsningar på underhåll under 2016 utan att de behöver höja hyran mer.

- Bärkehus ska ha beröm, bolaget fortsätter att ta ett stort ansvar för både hyresgäster och hyresutvecklingen. Det här är en bra överenskommelse som gynnar hyresgästerna och bolaget. Bärkehus kan fortsätta bedriva ett bra underhåll samtidigt som de kan höja kvalitén på boendet utan att det slår mot hyresgästerna, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen.

Från Hyresgästföreningens sida är man nöjd mer resultatet i den första slutförda förhandlingen.

- Den här överenskommelsen sätter tonen för resten av Dalarna och det bekräftar vår bild av hur situationen ser ut. Det är goda ekonomiska förutsättningar för bostadsbolagen i Sverige och i Dalarna och det ska hyresgästerna få ta del av, säger John Oknelid.

Hyresgästföreningen har under de senaste årens hyresförhandlingar lyft att hyresgäster haft en högre hyresutveckling än vad den allmänna prisutvecklingen har varit i samhället. Inför årets hyresförhandling har man valt att fortsätta driva den frågan med hänvisning till den extremt låga inflationen.

- Här är Bärkehus ett lysande exempel på ett bolag som vet vad de gör och tar ansvar för sina hyresgäster. Bolaget visar att hyreshöjningar inte har något egensyfte. Under 2000-talet har hyresgästerna hos Bärkehus haft hyreshöjningar som ligger under den allmänna prisutvecklingen samtidigt som bolaget klarar av att bedriva en bra verksamhet, säger John Oknelid.

Hyreshöjningen motsvarar 16 kronor i månaden för ett hushåll som bor i trea på 70 kvadratmeter.

Läs mer om Hyresgästföreningen region Mitts uttalande om hyresläget i bifogat word-dokument.

Kontaktperson:

John Oknelid
Förhandlare Dalarna
070-2794047