​Nytt boinflytandeavtal mellan Hyresgästföreningen och Telge Bostäder

Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn och Telge Bostäder AB har efter två års uppehåll, nu slutit ett nytt boinflytandeavtal. Avtalet sätter ramarna för boinflytande på lokal nivå.

I boinflytandeavtalet ingår att Telge Bostäder och de lokala hyresgästföreningarna ska ha regelbundna samråd om skötseln av bostadsområdena. Telge Bostäder förbinder sig också att tillhandahålla hyresfria lokaler samt att underhålla dessa för de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet, något som redan finns idag.

– Vi är glada att den lokala hyresgästföreningen åter blir delaktig i besluten i det egna bostadsområdet, säger Madelaine Hällgren, ordförande för Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn. Den lokala hyresgästföreningen blir nu den naturliga samtalspartnern för Telge Bostäder i allt som rör boendefrågor lokalt.

I avtalet ingår också att den ena parten kan begära extra samråd vid stora projekt samt att en boinflytandekommitté ska upprättas med representanter från de båda parterna. Kommitténs uppgift är att garantera samarbete och utveckling av bostadsområdena.

– Vi har haft mycket bra diskussioner med Telge Bostäder om ett nytt boinflytandeavtal och det känns bra att vi nu har landat i ett avtal som båda parter känner sig nöjda med, säger Madelaine Hällgren. Nu hoppas vi på liknande avtal med Telge Hovsjö och Nykvarnsbostäder, som har sagt upp sina nuvarande avtal från årsskiftet.

För mer information, kontakta:

Madelaine Hällgren
Ordförande
Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn
0739-99 64 87