Hyresgästföreningen Norrland summerar en bra vecka på Stora Nolia!

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största medlemsorganisationer. Vi verkar för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Med våra drygt 530 000 medlemmar och 11 000 förtroendevalda blir föreningens samlade röst en stark kraft på den bostadspolitiska arenan. I år firar föreningen dessutom 100 år, något som kommer att uppmärksammas och firas under hösten.

Hyresgästföreningen Norrland deltog på årets Stora Nolia, Umeå, 1-9 augusti med syfte och mål att lyfta hyresrättens roll och betydelse för utveckling av välfärden.

Enligt mässarrangören ökar antalet besökare till mässan, trenden med sjunkande besökstal är bruten. Många av besökarna stannade till vid Hyresgästföreningens monter.

Att bostadsfrågan är extra angelägen nu märks tydligt, många är drabbade direkt eller indirekt av rådande bostadsbrist. Att ha ett fungerande hem är en av varje persons och familjs viktigaste frågor och den berör därför så många. Särskilt akut är frågan för unga vuxna, som tvingas bo kvar hemma. Se särskilt framtagen rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2015.

Hyresgästföreningen lyfte fram organisationen, de frågor som är aktuella, hur föreningen aktivt arbetar med påverkansarbete och opinionsbildning. Flera möten med politiker genomfördes, dessa dokumenterades och filmer ligger ute på föreningens Facebooksida.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder var också på plats på mässan, träffade politiker från regionen och debatterade bostadsfrågan ur olika perspektiv.

För kontakt och mer information om Hyresgästföreningen, kontakta regionordförande Lillemor Göransson lillemor.goransson@hyresgastforeningen.se eller regionchef Henry Magnusson, henry.magnusson@hyresgastforeningen.se