Törebodabostäder vill höja hyran

Den 12 november inleds förhandling om nästa års hyror mellan Hyresgästföreningen och Törebodabostäder, det kommunala bostadsbolaget i Töreboda. Bolaget vill höja hyrorna med 155 kronor oavsett lägenhet, och motiverar detta med hänvisning till reparations- och underhållsbehov.

Omräknat till procent så innebär bolagets krav, om det skulle gå igenom, en hyreshöjning från 1,6 och upp till 9,7 procent beroende på lägenhetsstorlek. Ett högt krav som skulle innebära en orimligt kraftig hyreshöjning, särskilt för de mindre lägenheterna, menar Hyresgästföreningens förhandlare.

– Redan från 1,6 procent är det ett högt yrkande sett till det gynnsamma ekonomiska läget med sjunkande räntenivåer och en nästan obefintlig inflation, samtidigt som vi inte kan bortse ifrån att det finns underhållsbehov. Vi ska nu sätta oss ner och granska bolagets underlag och hur de har använt föregående års hyreshöjningar, säger Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
Telefon 010-459 14 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41