Vi öppnar staden för alla

Hyresgästföreningen region Stockholm lanserar idag sin kampanj ”Vi öppnar staden för alla”.

– Vi arbetar för en öppen stad för alla. En stad som är välkomnande och där alla har möjlighet till en bra bostad och ett gott liv. I centrum för vårt arbete står givetvis hyresrätter med rimlig hyra som ska ge alla nuvarande och framtida stockholmare ett tryggt boende. Idag är hela regionen hårt tyngd av bostadsbristen som slår speciellt hårt mot de unga som ska flytta hemifrån och de som vill flytta hit, säger Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Det byggs alldeles för lite i Stockholmsregionen idag. Och för vem byggs det? Vem har råd att flytta hit? Och vem kan bo kvar?

– I vår kampanj vill vi visa på att det behövs ett massivt arbete för att komma tillrätta med bostadsbristen och skapa en stad för alla. Våra beräkningar visar att 88 600 unga vuxna i Stockholmsregionen vill ha, men saknar, bostad idag. För att täcka detta behov behövs 59 900 nya bostäder, säger Heléne Lilja, kommunikationschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Stockholm växer snabbast i Europa. Av alla Europas huvudstäder beräknar man att Stockholmregionens befolkning kommer att öka mest de närmaste åren. Av Stockholms 26 kommuner, uppger samtliga att de har bostadsbrist men i tio av dessa kommuner kommer inga nya hyresrätter alls påbörjas i år. Och i fyra kommuner planeras inga nya hyresrätter under 2016.

Källor: Unga vuxnas boende, Stockholms län, 2015 (Hyresgästföreningen); Bostadsmarknadsenkäten 2015, Länsstyrelsen


För mer information, kontakta:
Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 0884