Sotenäsbostäder vill höja hyran

Den 23 november inleds förhandling om 2016 års hyror mellan Hyresgästföreningen och Sotenäsbostäder AB, det kommunala bostadsbolaget i Sotenäs. Sotenäsbostäder kräver att få höja hyran med 1,21 procent och motiverar detta med hänvisning till ökade kostnader.

– Vi ska naturligtvis sätta bolagets argument på prov. Låga räntor och taxeutveckling tillsammans med låg inflation borde leda till en låg överenskommelse. Det gynnsamma ekonomiska läget måste komma hyresgästerna till del, säger Björn Karlsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 355 kronor i månaden skulle, om bolagets krav går igenom, få en höjning på 52 kronor i månaden.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson, förhandlare
Telefon 070-200 31 46

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41