Lysekilsbostäder kräver höjda hyror

Den 17 november inleds förhandling om nästa års hyror mellan Hyresgästföreningen och Lysekilsbostäder AB, det kommunala bostadsbolaget i Lysekil. Bolaget vill höja hyrorna med 1,82 procent och motiverar detta med hänvisning till ökade kostnader.

Lysekilsbostäder motiverar sitt krav med hänvisning till ökade kostnader för kommunala taxor och avgifter, beräknade höjda försäkringskostnader samt ett ökat underhållsbehov.

– Att Lysekilsbostäder vill lägga större satsningar på underhåll är naturligtvis bra, och den fortsatt höga borgensavgiften på 0,6 procent måste beaktas. Dock kompenseras detta genom att företaget går en gynnsam framtid till mötes med sjunkande räntenivåer och en nästan obefintlig inflation, vilket måste återspegla hyresnivåerna, säger Björn Karlsson, Hyresgästföreningens förhandlare.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 942 kronor i månaden skulle, om bolagets krav går igenom, få en höjning på 90 kronor i månaden.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson, förhandlare
Telefon

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41