Höga hyreskrav i södra Skåne

Samtidigt som såväl allmännyttiga bostadsbolag som privata fastighetsägare i norra Skåne ställer sig bakom uppgörelser om låga hyresökningar kräver deras kollegor i södra Skåne höga höjningar för nästa år.


Den senaste veckan har flera av de sydskånska allmännyttiga bostadsföretagen och stiftelsen AF bostäder tagit initiativ till förhandling om nya hyresnivåer för 2016. Snittet på de senaste kraven som hittills har kommit i södra Skåne är 2,2 procent. Vellingebostäder vill höja hyran med 2,5 procent från första januari. AF bostäder kräver 2,3 procent medan Svedalahem vill höja hyran för sina hyresgäster med 19 kronor per kvadratmeter och år.

Även Trelleborgshem har begärt förhandling men har ännu inte preciserat något krav på nivån på höjningen. Det samma gäller MKB.

Tidigare i höst har LKF begärt 1,8 procent, Sjöbohem 2,5 och Simrishamnsbostäder 1,9 procent. De privata fastighetsägarna som representeras av Fastighetsägarna Syd har presenterat krav på en höjning av hyran med upp till två procent.

− Det är höga krav om man ser till kostnadsutvecklingen i samhället i stort, säger Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Han konstaterar också att flera andra bostadsbolag i norra Skåne accepterat överenskommelser på låga nivåer. I snitt cirka 0,3 procent från årsskiftet.

− Vi kommer att granska underlagen till de krav som bolagen presenterat noga. Det är naturligt att de ekonomiska förutsättningarna är olika för olika bostadsbolag i olika kommuner och det kommer vi självklart att ta med i vår bedömning, säger Joakim Lund.

Han förväntar sig samtidigt att fastighetsägarna är beredda och tar sitt ansvar för att överenskommelserna ska bli rimliga och att de också återspeglar den historiskt låga prisutvecklingen i samhället i övrigt.

För mer information kontakta:
Joakim Lund, chef för enhet förhandling: 010-459 23 33
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 010-459 23 06