Dyrare bli varm i Kungälv än i Stenungsund

I Kungälv betalar en hyresgäst som bor i en trerumslägenhet på 67 kvadratmeter 907 kronor i månaden för fjärrvärmen. I grannkommunen Stenungsund är det betydligt billigare att få lägenheten uppvärmd. Här kostar fjärrvärmen 677 kronor i månaden. På ett år blir skillnaden 2 760 kronor.

Det visar en delrapport ur den årliga Nils Holgersson-undersökningen som jämför taxor och avgifter i alla landets kommuner.

  • Till viss del finns det naturliga förklaringar till att det kostar olika mycket att producera och leverera fjärrvärme i olika kommuner. Men det är orimligt att det kan skilja så mycket som 230 kronor i månaden för samma förbrukning beroende på vilken sida av kommungränsen man bor, säger Jenny Juthstrand, utredare hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.
  • För hushållen är det här en viktig fråga eftersom fjärrvärmen utgör en stor post i hyran och därför måste kommunerna göra allt för att hålla taxorna nere.

Överlag varierar fjärrvärmepriserna i de tretton kommuner som geografiskt ingår i Hyresgästföreningens västsvenska region. Stenungsund har både regionens och även länets lägsta kostnad. Dyrast i regionen är Härryda kommun med en månadskostnad på 927 kronor.

Ingen av de tre ö-kommuner som ingår i region västra Sverige, Tjörn, Orust och Öckerö, använder fjärrvärme som uppvärmning.

KommunFjärrvärmeföretag 2015Fjärrvärme-pris 2015 [kr/kvm]Fjärrvärme-pris 2014 [kr/kvm]Prisökning
2014-
2015
Kr/lgh och månad 2014Kr/lgh och månad 2015
AleGöteborg Energi AB1511482,3%820839
GöteborgGöteborg Energi AB1511482,3%820839
HärrydaSolör Bioenergi Fjärrvärme AB 1671632,6%904927
KungsbackaStatkraft Värme AB154158-2,7%878854
KungälvKungälv Energi AB1631630,0%907907
LerumLerum Fjärrvärme AB1651650,0%919919
MölndalMölndal Energi AB1571570,0%873873
Orust---
PartilleGöteborg Energi AB1511482,3%820839
StenungsundStenungsunds Energi och Miljö AB 1221220,0%677677
Tjörn---
VarbergVarberg Energi AB1501491,2%825835
Öckerö---

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

Jenny Juthstrand, utredare Hyresgästföreningen

010 459 24 32, 0767 98 08 38

Fakta om undersökningen: I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet runt i landet och kostnaderna för el, fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Bakom undersökningen står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Du hittar hela materialet på www.nilsholgersson.nu