Orimliga hyreskrav i Malmö och Lund

Årets hyresförhandlingar har inletts. Nyligen begärde de privata fastighetsägare som representeras av Fastighetsägarna Syd ett krav på hyreshöjningar på upp till 2 procent från årsskiftet.

− Det är ett helt orimligt krav med tanke på den historiskt låga prisutvecklingen i samhället, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Hyresgästföreningen anser att det borde vara självklart att låg inflation och låga räntor också ska komma hyresgästerna till del. Därför bör hyresnivåerna också återspeglas i detta.

− Detta kan bara resultera i mycket låga hyreshöjningar under 2016, säger Kenneth Gustavsson.

Hyresgästföreningen tycker också att kommunledningarna i Malmö stad och Lunds kommun bär ett stort ansvar för hyresutvecklingen. Bägge kommunerna har genomfört stora värdeöverföringar från de allmännyttiga bostadsbolagens vinster. I båda fallen var vinstuttagen, 30 miljoner kronor respektive 10 miljoner kronor, större än vad hela hyreshöjningen för 2015 gav bolagen.

− Kommunernas omfattande värdeöverföringar från allmännyttornas vinster riskerar dessutom att bromsa möjligheterna för nyproduktion vilket är mycket allvarligt med tanke på den akuta bostadsbristen, säger Kenneth Gustavsson.

Hittills har ett antal allmännyttiga kommunala bostadsbolag och flera privata fastighetsägare i norra Skåne redan tecknat avtal om nästa års hyror. De genomsnittliga höjningarna ligger på under 0,3 procent.

Det råder inget tvivel om det på lång sikt är lönsamt att bygga, äga och förvalta hyresfastigheter. Det gäller både för de allmännyttiga kommunägda bostadsbolagen och privata bostadsföretag.

− Om fastighetsägarna i Malmö och Lund ska ta sig genom den här förhandlingsomgången med hedern i behåll förväntar oss mycket låga överenskommelser om hyrorna för nästa år, säger Kenneth Gustavsson.

För mer information kontakta:
Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne 0704-71 43 14
Anneli Philipson, chef för enhet Bostadspolitik och kommunikation, 0704-71 43 08