GöteneBostäder vill höja hyran

Allmännyttiga GöteneBostäder har lämnat in ett yrkande om att få höja hyran nästa år. Bolaget vill höja hyran med 2,2 procent från och med 1 januari 2016. Skälen är ökade kostnader för taxor, avgifter och förvaltning, samt att bolaget vill nå kommunens avkastningskrav.

– Bolagets yrkande är högt med tanke på läget i svensk ekonomi just nu. Den rekordlåga räntan och obefintliga inflationen borde bädda för betydligt lägre krav, säger Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 810 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning på 106 kronor i månaden.

Förhandlingen påbörjas den 24 november.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
Telefon 070 – 653 98 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41