Lunds Energi har Skånes dyraste fjärrvärme

Är du eller din hyresvärd fjärrvärmekund hos Lunds Energi AB? Då är du en av förlorarna i Skåne. Årets Nils Holgersson-rapport som kartlägger taxor och avgifter för flerbostadshus i landets kommuner visar att Lund, Lomma och Klippan har Skånes dyraste fjärrvärme.


Vinnarna i länet finns i Höganäs, Simrishamn och Landskrona. Granskningen visar också att skillnaden i pris är stor. Undersökningen utgår från en genomsnittslägenhet på tre rum och kök. Den genomsnittliga månadskostnaden för fjärrvärmen är 247 kronor dyrare i Lund jämfört med i Höganäs.

− Eftersom det inte finns någon reell konkurrens på fjärrvärme blir konsumentens ställning svag. Från hyresgästernas perspektiv är det viktigt att kunderna, dvs fastighetsägarna, tar sitt ansvar för att sänka kostnaderna och inte bara för över notan för uppvärmningen på hyran, säger Anneli Philipson, ansvarig för bostadspolitik och kommunikation på Hyresgästföreningen i region södra Skåne.

Priserna på fjärrvärme har från årsskiftet höjts med i genomsnitt 1,0 procent i Skåne län. Det kan jämföras med att de allmänna priserna under 2014 enbart har ökat med 0,2 procent enligt KPI.


Under de 20 år som Nils Holgerssonundersökningen genomförts, har priserna på fjärrvärme ökat mer än konsumentprisindex varje år. Den genomsnittliga höjningen i landet är 1,2 procent.

Övriga energipriser visar på fallande priser sedan 2014, medan fjärrvärmen i stället blivit dyrare. Det finns dessutom en stor variation i priserna på fjärrvärme när man jämför länets kommuner.

− En del av prisskillnaden kan förklaras av att det kostar olika mycket att producera och leverera fjärrvärme på olika orter. Men prisskillnaden är trots det för stor. Det är inte rimligt att månadskostnaden är mer än 25 procent högre för samma förbrukning, beroende på vilken kommun i Skåne man bor i, säger Anneli Philipson.


 Kommuner i Skåne med högst månadskostnad för en genomsnittlig trerumslägenhet, kr inkl moms
1. Klippan1032 kr inkl. moms
Lomma1032 kr inkl. moms
Lund1032 kr inkl. moms

Kommuner i Skåne med lägst månadskostnad för en genomsnittlig trerumslägenhet, kr inkl moms
1. Höganäs785 kr inkl. moms
2. Simrishamn840 kr inkl. moms
3. Landskrona861 kr inkl. moms

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.
Vi som står bakom undersökningen:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen
070-556 02 58

Presskontakter:

Anneli Philipson, chef för enhet Bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen region södra Skåne  0704-71 43 08