​Fastighetsägarna Stockholm lämnar hyresförhandlingarna

Idag har Fastighetsägarna Stockholm lämnat förhandlingarna med Hyresgästföreningen region Stockholm om ett ramavtal för 2016 års hyror.

Efter flera år av låga räntor och låg inflation och i en tid när vinsterna för fastighetsbolag aldrig har varit större, talar allt för att bostadsbolagen borde visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar. Båda parter har varit angelägna om att i år komma överens i rimlig tid. Men efter två månaders förhandlingar har Fastighetsägarna Stockholm inte visat någon vilja att tillmötesgå Hyresgästföreningen region Stockholms önskemål om att förhandla utifrån faktiska kostnader för att driva och förvalta hyresfastigheter. De vill endast diskutera en förändring av hyresstrukturen i Stockholms stad efter geografiskt läge utan hänsyn till andra faktorer.

– Vi anser att Fastighetsägarnas yrkande inte har gett rimliga förutsättningar för att komma överens. Vi har försökt öppna för en dialog kring förvaltningskvalitet som en del av ett ramavtal men det har motparten inte velat diskutera, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

På grund av Fastighetsägarnas hållning kommer nu varje fastighetsägare att själv få förhandla för sina hyresgäster. Det handlar om 110000 lägenheter, vilket gör att förhandlingarna kan komma att dra ut på tiden vilket kan leda till retroaktiva hyreshöjningar.

– Vi upplever inte att Fastighetsägarna är beredda att ta sitt ansvar som förhandlingspart när de nu inte bara överger hyresgästerna utan också sina egna medlemmar som inte längre kan räkna med ett stöd i förhandlingarna i form av ett ramavtal, säger Simon Safari.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande 
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84