Hyresbostäder AB vill höja hyran

Förhandlingen om 2016 års hyror mellan Hyresgästföreningen och Falköpings Hyresbostäder har inletts. Detta efter att bostadsbolaget lämnat ett yrkande om hyreshöjning på i snitt 1,47 procent från och med den 1 januari 2016. Som skäl för höjningen har bolaget angett stigande löner, ökade kommunala taxor och större vinstmarginal.

– Vi ska naturligtvis granska bolagets yrkande, kalkyler och de skäl man anför. Det jag kan säga är att en vilja att öka bolagets vinst är ett förhandlingsargument som vi har svårt att acceptera. Dessutom är det ju så att bolagets kostnadsökningar kompenserats av sjunkande räntenivåer, säger Magnus Elsing, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 620 kronor i månaden skulle, om bolagets krav går igenom, få en höjning på 68 kronor i månaden.

Förhandlingarna inleddes den 27 oktober.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Magnus Elsing, förhandlare
Telefon 070 – 202 39 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41