Simrishamnsbostäder vill höja hyran

Simrishamnsbostäder har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om nästa års hyror. Bolaget begär att få genomföra höjningar på 1,9 procent från 1 januari 2016.

– Inledningsvis kommer vi gå igenom underlaget vi fått av Simrishamnsbostäder där de redogör för sina ekonomiska förutsättningar för nästa år. Därefter kan vi ta ställning till om kravet på hyreshöjningar är berättigat eller inte, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Inför förra årets förhandling begärde Simrishamnsbostäder 2,83 procent i hyreshöjning. Efter förhandling med Hyresgästföreningen blev höjningen istället 1,5 procent.

För ytterligare information kontakta:Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 0704-71 43 21
Anna Eriksson, kommunikatör, 0704-71 43 33