Hyresgästföreningen yrkar oförändrade hyror för Falkenbergs Bostads AB

Snart inleds förhandlingarna om nästa års hyror med Falkenbergs Bostads AB. Förhandlingarna omfattar 2515 lägenheter. Hyresgästföreningen yrkar att hyrorna inom Falkenbergs Bostads AB lämnas oförändrade för 2016.

– Fabo har bland annat en god ekonomi som har gynnats av det låga ränteläget, flera år av milda vintrar med utebliven snöröjning och låga olje- och elpriser. Med anledning av det ser vi inte några skäl till att hyrorna ska höjas, säger Jim Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen Norra Skåne.

För mer information kontakta:
Jim Johansson, förhandlare Hyresgästföreningen Norra Skåne, tel: 010-459 17 21.
Evalena Agertoft, förhandlingschef Hyresgästföreningen Norra Skåne, tel: 070-578 65 88