Hyresgästföreningen yrkar oförändrade hyror för AB Landskronahem

Snart inleds förhandlingarna om nästa års hyror med AB Landskronahem.

– Vi ser inga skäl för höjda hyror. Företaget har en mycket god ekonomi som har gynnats av det låga ränteläget, flera år av milda vintrar med utebliven snöröjning och låga olje- och elpriser. Företaget har dessutom historiskt höga underhållsnivåer, säger Sead Kurtovic, förhandlare på Hyresgästföreningen Norra Skåne.

Hyresgästföreningen yrkar därför att hyrorna inom AB Landskronahem lämnas oförändrade.

Hyresförhandlingen för AB Landskronahem omfattar 3 907 lägenheter.

För mer information kontakta:
Sead Kurtovic, förhandlare Hyresgästföreningen Norra Skåne, tel: 010-459 17 28.
Tor Berger, förhandlare Hyresgästföreningen Norra Skåne, tel: 010-459 17 11.