Hyresgästföreningen yrkar sänkning av hyrorna i HFAB

Inom kort startar förhandlingarna om nästa års hyror med HFAB, Halmstads Fastighets AB.

-  Vi kan konstatera att företaget har en synnerligen god ekonomi. Företaget har också gynnats av det låga ränteläget, de senaste årens milda vintrar och uteblivna snöröjning, låga olje- och elpriser. Samtidigt har företaget historiskt höga underhålls- och vinstnivåer. Utifrån detta ser vi inga skäl för höjda hyror, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen Norra Skåne.

Efter föregående års förhandling tog Halmstad kommun beslut om att ta ut totalt 59,1 miljoner i olika former av värdeöverföring.

-  Hyresgästföreningen har protesterat mot detta och anser att vi tecknade föregående års hyresuppgörelse med förutsättningar som då inte var kända för oss, säger Peter Olsén.

Hyresgästföreningen yrkar därför att hyrorna inom HFAB sänks med 0,8 procent, det vill säga samma höjning som beviljades 2014.

För mer information:
Peter Olsén, förhandlare Hyresgästföreningen Norra Skåne, tel: 010-459 17 38
Evalena Agertoft, förhandlingschef Hyresgästföreningen Norra Skåne, tel: 010-459 17 06