Hyresgästföreningen tar initiativ för integrationen – inrättar miljonfond

Som en av Sveriges starkaste folkrörelser med mer än en halv miljon medlemmar och drygt 10 000 förtroendevalda över hela Sverige tar nu Hyresgästföreningen ett initiativ för att jobba med integration och välkomnande i landets bostadsområden.

- Vi vill vara en aktiv part för att välkomna de som flytt till Sverige i våra bostadsområden. Vi är vana att jobba med integrationsfrågor och att bli välkomnad och känna att man bidrar är avgörande för en god integration, säger Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen avsätter två miljoner till lokala projekt som ska ta vara på kraften som finns hos de nya som kommer. Pengarna kommer kunna sökas för verksamhet som syftar till ökad integration.

- Det bidrar också till att stärka vår organisation och möjliggör för oss att ta vara på de erfarenheter och kunskaper som flyktingarna kommer med. Integration är inte en ensidig process, utan handlar om att bygga ett inkluderande samhälle, säger Marie Linder.

Den ökande migrationen till Sverige stryker också under det stora behovet av att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror, en fråga där Hyresgästföreningen menar att kommunerna nu måste ta ett större ansvar.

Mer information: Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070 546 26 94.