Utebliven dialog på Nordostpassagen

Hyresgästerna vill ha dialog och fler valmöjligheter – hyresvärden erbjuder ett färdigt förslag. Den planerade ombyggnationen på Nordostpassagen i Göteborg riskerar nu att hamna i hyresnämnden – och en eventuell hyresuppgörelse skjuts på framtiden.

Hyreshuset på Nordostpassagen 63-75 i Göteborg står inför en omfattande renovering. Hyresvärden Holger Blomstrand Byggnads AB har för avsikt att renovera samtliga 158 lägenheter till nyskick med samma standard, med få möjligheter till individuella val för hyresgästerna.

Hyresgästerna vill dock något helt annat. En enkät som Hyresgästföreningen genomfört hos sina 89 medlemmar i fastigheten visar att de flesta vill kunna välja mellan olika nivåer av renovering, och att de föreslagna hyresnivåerna i de flesta fall är alldeles för höga. För att få igång en dialog med hyresvärden har hyresgästerna bildat en samrådsgrupp.

Men hittills har hyresvärden avböjt ett samrådsförfarande med sina hyresgäster. Istället har hyresgästerna fått blanketter där de uppmanas att godkänna åtgärderna. Många har redan skrivit på, men i de fall hyresgästerna inte skriver på godkännandet måste hyresvärden gå till hyresnämnden för att få sitt tillstånd.

- Hyresgästföreningens strategi kring ombyggnationer är tydlig. Vi kräver att hyresvärdarna har en dialog med sina hyresgäster. Går Holger Blomstrand till hyresnämnden för att få sina godkännanden så kommer vi att vara på plats och företräda alla medlemmar som inte skrivit på, säger Mitar Marjanovic, jurist på Hyresgästföreningen.

- Utebliven eller bristfällig dialog och hyresgäster som inte godkänner åtgärderna innebär också att vi inte skriver på några förhandlingsöverenskommelser om nya hyror förrän ombyggnationen är avslutad och vi har fått tillfälle att besiktiga de renoverade lägenheterna.