”Dubbelbeskatta inte hyresgästerna”

LJUSDAL. Ljusdalshem gjorde förra året en vinst på 18 miljoner kronor. Nu planerar kommunstyrelsen i Ljusdal att plocka miljoner ur bolaget för att finansiera kultur- och fritidsverksamhet. ”Det är dubbelbeskattning”, säger Anna Lena Andersson på Hyresgästföreningen i Ljusdal som hellre vill se att överskottet investeras i upprustning och nyproduktion av bostäder.

Ljusdals kommun tänker dra in 9,6 miljoner kronor från Ljusdalshems vinst på 18 miljoner för renoveringav Slottegymnasietsaula, betongparken och till lekplatser. Kommunen hänvisar till lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag, trots att lagen säger att kommunen får ta ut vinstmedel endast om det ryms inom ramen för bostadsförsörjningsansvaret och främjar integration och social sammanhållning. Hur en renovering av en aula och en betongpark har något med kommunens bostadsförsörjningsansvar är svårt att förstå.

- Vi betalar redan kommunalskatt. Ska vi hyresgäster betala för kommunala investeringar med vår hyra också så blir vi dubbelbeskattade, säger Anna Lena Andersson.

I underlaget till beslutet hänvisar kommunstyrelsen till lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag men Hyresgästföreningens förhandlare Owe Hellberg är kritisk till kommunens tolkning av lagstiftningen.

- Lagstiftningen är otydlig och tyvärr så väljer en del kommuner att tolka den på sitt sätt. I vårt län är det endast Gävle kommun som gör ett vinstuttag på 10 miljoner kr, förklarar Hellberg.

Men vinstuttag av den här sorten är inte vanligt. Enligt Hellberg är det främst ett Stockholmsfenomen som Ljusdal nu vill ta efter. Men omfattningen av uttaget är oväntat stor och motsvarar ca 80 miljoner kr i Gävle.

- Även om Ljusdalshem gjorde ett bra resultat 2014 så är det inget rikt företag. Det här överskottet borde användas för underhåll och för framtida nyproduktion, förklarar Anna Lena Andersson.

Owe Hellberg och Anna Lena Andersson är överens om att förslaget om att plocka pengar ur det allmännyttiga bolaget mötts av starkt missnöje bland många hyresgäster och enligt deras bedömning kommer kommunens agerande inte att underlätta kommande hyresförhandlingar.

-Om politikerna tycker att det finns så stora marginaler i bolagets ekonomi att man kan plocka upp emot 10 miljoner ur företaget på bara ett år så finns det ingen anledning att höja hyrorna de kommande åren, förklarar Owe Hellberg.

Kontaktpersoner: 
Anna Lena Andersson 070-3099676
Owe Hellberg 010-4591321