Hyreshöjningarna blir låga i år

Skåne bekräftar bilden inför Mellansveriges hyresförhandlingar

Årets hyresförhandlingar är igång. Årets första förhandlingsresultat är nu klara. De goda ekonomiska förutsättningar som just nu råder medför att eventuella hyreshöjningar blir låga. Helsingsborgshem, som är ett av de större kommunala bostadsbolagen i Skåne har kommit till en uppgörelse med Hyresgästföreningen, som innebär att hyrorna höjs med 0,133 procent i Helsingborg. Detta motsvarar ca 1,40 kr per m² och år eller 8 kr per lägenhet och månad i snitt.

– Vi förhandlar givetvis alla företag utifrån deras förutsättningar och förhållandena lokalt, men hyresförhandlingen i Helsingborg bekräftar det som vi hävdar. Det vill säga att hyreshöjningarna blir låga i år. För att högre hyreshöjningar än detta ska vara acceptabelt krävs särskilda förutsättningar, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyresgästföreningen vill betona att bolagen bör hålla nere sina krav i årets förhandlingar. Förutsättningarna för bostadsbolagen har inte varit så här goda på tre decennier och det måste märkas i resultatet av hyresförhandlingarna. Snitträntan i regionens bolag ligger på rekordlåga 2,9 procent och de bolag som drabbades hårt av 90-tals-krisen har återhämtat sig. Inflyttningen har gjort att vi har få kommuner med bostadsöverskott och tomma lägenheter.

– I takt med att bolagens ekonomier blivit starkare har mer resurser lagts på ett efterblivit underhåll. Hyresgästerna har tagit stort ansvar och bekostat stigande underhållskostnader med höjda hyror. Nu är det dags att hyresgästerna får tillbaka något, i form av lägre hyreshöjningar, eller varför inte rent av oförändrade hyror, säger Marcus Kjellin.

För mer information:

Marcus Kjellin, förhandlingsstrag

070 - 245 46 13

Tomas Bergh, bostadspolitisk strateg

070 - 260 81 73