Första överenskommelserna i årets hyresförhandlingar klara: Bra förutsättningar ger låga hyreshöjningar

Räntorna är fortsatt rekordlåga och samhällsekonomin i stort är stabil. Det är alltså med ett bättre utgångsläge än kanske någonsin som arbetet med att fastställa nästa års hyror har inletts. Och det stabila läget avspeglas också i de första överenskommelser som nu har gjorts.

I förra veckan kom bland annat Helsingborgshem och Hyresgästföreningen överens om hyrorna för 2016. Resultatet stannade vid en höjning på 0,13 procent för bolagets drygt 11 000 lägenheter, det vill säga i genomsnitt 8 kr i månaden. Även i Hässleholm innebär den överenskomna hyresnivån för 2016 väldigt låga höjningar. Fyra bolag hittills höjer inte hyrorna alls under 2016.

Hyresgästföreningen har inför årets förhandling noga analyserat den svenska samhällsekonomin men även genomfört en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Av det materialet kan vi konstatera att det förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Samma bild ger IPD fastighetsindex och Svenska Bostadsfonden. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

-Det känns bra för hyresgästernas del att vi har kommit överens med ett flertal bolag redan och till så pass rimliga nivåer, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

-Det bekräftar dessutom bara vår bild av läget - att det är extremt låga höjningar eller inga höjningar alls för 2016 som gäller. Det är dags för landets hyresgäster att få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna.

-Vi kommer fokusera särskilt på förvaltningskvalitet i våra diskussioner med fastighetsägarna i år, där finns det stora variationer mellan bolagen enligt undersökningar vi har gjort. Hur fastighetsägaren sköter om sitt hus är något som hyresgäster genom alla år satt ett väldigt högt värde på och den vardagliga förvaltningen utgör en väldigt viktig del i många hyresgästers upplevda trygghet och trivsel, säger Erik Elmgren.

-Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren förhandlingschef 070-623 02 15