Inga skäl till höjda hyror nästa år

De privata hyresvärdarnas organisation Fastighetsägarna GFR vill även nästa år höja hyrorna. Men Hyresgästföreningen ser inga skäl till att hyrorna ska höjas 2016.

GFR:s motiv för att hyrorna ska höjas är att hyresnivån bättre ska motsvara ”hyresgästernas värderingar av läge, standard och förvaltningskvalitet”.

Men enligt färsk statistik får de privata fastighetsägarna genomgående lägre betyg än allmännyttan för sin förvaltnings- och service- kvalitet. Det visar en rikstäckande undersökning som Hyresgästföreningen låtit företaget AktivBo genomföra.

Endast 51 procent av privatvärdarnas hyresgäster är nöjda med lägenhetens underhåll. Motsvarande andel för allmännyttans hyresgäster är 61 procent. Av allmännyttans hyresgäster är 76 procent nöjda med lägenhetens utrustning, men bara 63 procent hos privatvärdarnas hyresgäster.

Resultatet stämmer väl överens med fyra omfattande regionala hyresgästenkäter som SCB genomfört. I alla dessa har de privata värdarna fått sämre betyg än allmännyttan och i den senaste från 2013 hade det genomsnittliga indexbetyget dessutom sjunkit.

- Vi har redan gått ut och begärt oförändrade hyror under 2016 hos de allmännyttiga bolagen. Vill Fastighetsägarna höja hyrorna nästa år med hänvisning till förvaltningskvalitet har de fortfarande en rejäl hemläxa att göra, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Hyresgästföreningen ser fler skäl för att det inte behövs några hyreshöjningar 2016. Hyrorna har de senaste åren höjts betydligt mer än inflationen vilket innebär att hyresvärdar blivit mer än väl kompenserade för de allmänna prisökningarna i samhället. Dessutom gynnar det historiskt låga ränteläget bolagens redan starka ekonomi och gör bostadsfastigheter till en än mer lönsam bransch med låg risk och god avkastning.

- Med tanke på det samhällsekonomiska läget är det närmast oansvarigt att gå ut och begära högre hyror. Vi vet dessutom att många hyresgäster redan lägger en alldeles för hög andel av sin inkomst på hyran och att varje ökad utgift innebär att redan små marginaler krymper ännu mer, säger Pedram Kouchakpour.

Vill du veta mer välkommen att kontakta Pedram Kouchakpour 0702-99 94 32