Låg höjning av hyran i Helsingborgshem

Hyresgästföreningen och AB Helsingborgshem har kommit överens om hyrorna för 2016. Uppgörelsen innebär att hyrorna höjs med 0,13 procent.

- Vi har fått genomslag för våra argument om att nästa års höjning måste vara riktigt låg, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Evalena Agertoft.

Företaget har en god ekonomisk ställning. Bakom detta ligger bl a de låga räntorna, de senaste årens milda vintrar, den låga inflationen och de låga taxehöjningarna. Även om företaget får en låg hyreshöjning kan man även i fortsättningen ligga kvar på en nyproduktion och ett underhåll på historiskt höga nivåer.

- Vi kan konstatera att Helsingborgshem är ett välskött företag med god ekonomi och vi är nöjda med att vi tillsammans med företaget kan låta detta även komma hyresgästerna till del.

Uppgörelsen omfattar 11 590 lägenheter. För den genomsnittlige hyresgästen i Helsingborgshem innebär det en hyreshöjning på cirka åtta kronor per månad.


För mer information:

Evalena Agertoft, förhandlingschef, 010-4591706