Energieffektivisering av svenska flerbostadshus kan nu ta fart på allvar

Idag presenterade Boverket sina förslag kring individuell mätning och debitering (IMD). Boverket föreslår att det inte ska ställas krav på individuell mätning av värme, kyla eller tappvarmvatten i befintlig bebyggelse.

-Vi håller helt med Boverket i deras slutsatser och det gör det nu möjligt att fortsätta arbetet med energieffektivisering i landets hyresfastigheter, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Ett obligatoriskt krav på individuell mätning och debitering av värme i befintlig bebyggelse hade kostat åtskilliga miljarder och hade sannolikt inneburit höjda hyror. Dessutom hade takten på energieffektiviseringen av de svenska flerbostadshusen förmodligen minskat då fastighetsägare haft lägre incitament att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

-Minskad energianvändning är en viktig del när det gäller att uppnå ett hållbart boende för alla, därför hade det varit oerhört olyckligt om det införts krav på individuell mätning och debitering. Nu kan istället energieffektiviseringen ta fart på allvar, säger Marie Linder.

Boverket konstaterar att en investering i individuell mätning och debitering med radiatormätare eller komfortmätning generellt inte är kostnadseffektivt i befintliga byggnader. De konstaterar också att investeringen framstår som riskfylld.

-Boverket visar med sin rapport idag att de har lyssnat på de risker och problem med obligatorisk individuell mätning och debitering som vi, och flera andra inom branschen, har framfört till både dem och regeringen.

-Det känns väldigt bra och jag hoppas att vi nu kan lämna denna fråga och fokusera på den typ av energiåtgärder som leder till en verklig energieffektivisering. Det behövs, inte minst så att människor i hyresrätt även i framtiden kan bo i bra bostäder till en rimlig kostnad, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Hans Dahlin energiexpert Hyresgästföreningen 072-231 38 27