Ny rapport: Vad är rätt hyra i Stockholm?

För femte året i rad släpper Hyresgästföreningen region Stockholm en rapport som visar hyresstrukturen i Stockholms stad. Rapporten visar statistiken för 90 procent av hyresbeståndet i staden (nästan 160 000 lägenheter). Undantagna är bostäder med presumerade hyror, kategorilägenheter och liknande. Rapporten tar hänsyn till läge, standard och fastighetstyp. Ansvariga för rapporten är Hyresgästföreningen region Stockholms statistikgrupp.

Medelhyrorna i de olika stadsdelarna redovisas. Det framgår klart hur stora skillnaderna är mellan stadsdelarna innanför tullarna och stadsdelarna i ytterstaden.

Rapporten slår fast att hyresskillnaden mellan jämförbara lägenheter innanför tullarna och i ytterstad är 33 procent i snitt.

Rapporten presenterades på ett frukostseminarium där Robert Hannah, Folkpartiet; Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet; Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare och Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm debatterade.

Åsikterna skilde sig åt men om hyresrättens roll för samhällets tillväxt rådde det stor enighet.

På seminariet redogjorde förhandlingschef Per Björklind för rapporten. Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea pratade om hyran ur ett privatekonomiskt perspektiv. Moderator var Lennart Ekdal.

För mer information, kontakta:

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 0884