Ökänd hyresvärd i Trelleborg riskerar 30 000 kronor i vite för dåligt underhåll

Hyresgästerna har under flera år tvingats stå ut med problem i sitt hem eftersom hyresvärden inte sköter underhåll och nödvändiga renoveringar. För drygt två år sedan sattes huset under tillfällig tvångsförvaltning efter att hushållselen stängdes av när värden inte betalade sina räkningar.

Den kvinnliga hyresvärden har under lång tid misskött fastigheten. Hyresgästerna har vid flera tillfällen fått hjälp från Hyresgästföreningen att driva krav på att underhållet ska göras. Senaste tillfället var i vintras då parterna möttes i hyresnämnden. Med Hyresgästföreningens hjälp påtalades en rad specificerade krav på åtgärder.

Hyresvärden medgav att problemen fanns och lovade att de skulle åtgärdas senast den första februari 2015. När detta inte gjordes gick hyresgästerna till hyresnämnden med en begäran att nämnden skulle fatta beslut om åtgärdsföreläggande och hot om vite.

− Det är bedrövligt när hyresvärdar på det här sätter vägrar ta sitt ansvar för skötsel och underhåll. Det drabbar hyresgästerna hårt och i det här fallet har hyresgästerna redan fått stå ut med mycket, säger Mats Lindahl, jurist på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

De åtgårder som viteföreläggandet omfattar är bland annat byte av två ytterdörrar, reparation av en duschkabin, installation av en fungerande torktumlare, byte av portlås och reparation efter en läcka på gården som orsakar omfattande fuktskador i hyresgästernas förråd.

Om hyresvärden ska slippa vite, dvs böter, på 30 000 kronor ska åtgärderna vara slutförda senast den 30 november i år.

Samtidigt överväger hyresgästerna att leta efter en ny bostad. Om hyresgästerna flyttar så faller föreläggandet helt och vitet kan inte dömas ut.

− Lagstiftningen fungerar så. Man önskar att man i detta skede åtminstone kunde villkora för värden att denne inte får hyra ut bostaden innan åtgärderna för underhållet är genomfört på ett korrekt sätt. Men så är det inte, tyvärr. Det blir istället upp till eventuella nya hyresgäster att driva frågan om åtgärdsföreläggande på nytt, säger Mats Lindahl.

För mer information kontakta:

Mats Lindahl, jurist: 010-459 23 29

Pernilla Berthelot, kommunikatör: 010-459 2306