Toppolitiker krävs på besked

Borås är en kommun med bostadsbrist. En brist som kommer att finnas kvar även om fem år. Det uppger kommunen i sitt svar på länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät.

Bostadsbristen ställer extra stora krav på kommunpolitikerna. De har enligt lag ansvaret för bostadsförsörjningen. Ett viktigt redskap när det gäller att klara bostadsförsörjningen är de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. Det största av dem är AB Bostäder som nu tvingas sälja 911 lägenheter. Det innebär att politikerna gör sig av med kontrollen över lägenheter med hyror som många har råd med samtidigt som man bygger nytt med väsentligt högre hyror. Hyresgästföreningen frågar: Varför?

AB Bostäder är en viktig part i utvecklingen av stadsdelen Hässleholmen. Allmännyttan är också ett verktyg för utveckling av alla stadsdelar. Hyresgästföreningen frågar: vad händer med ansvaret för stadsdelsutvecklingen när så många allmännyttiga hyresrätter säljs?

Borås behöver mera bostäder och framför allt hyresrätter. De behövs för inflyttare, för unga vuxna som vill flytta hemifrån och för äldre som vill lämna sitt småhus. Hyresgästföreningen frågar: Hur tänker Borås politiska ledning se till att klara bostadsförsörjningen framöver?

Hyresgästföreningen frågar

kommunalråden Ulf Olsson (S) och Annette Carlsson (M).

Var: Hässle Torg

När: Lördagen den 26 september kl 12:00 – 13:00

Välkomna!

Jan Lundqvist

Opinionsbildare

0705 - 285836