LKF vill höja hyran med 1,8 procent från 1 januari 2016

LKF vill höja hyran för sina hyresgäster med 1,8 procent från årsskiftet. Bakgrunden till den begärda höjningen är generella kostnadsökningar för reparationer och underhåll samt höjda taxor för fjärrvärme, vatten, el och renhållning.

Nu inleds förhandlingarna om hyresnivåerna under 2016 för LKFs hyresgäster.

­− 1,8 procent är ett högt yrkande utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder i samhället, med låga räntor och så vidare. Vi kommer att analysera LKFs underlag noga och därefter kan vi ta ställning till en eventuell hyreshöjning, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Lunds kommun har under året beslutat att ta 10 miljoner från LKFs vinst i form av värdeöverföringar för att använda till den kommunala budgeten. Hyresgästföreningen tycker att det är orimligt att LKFs hyresgäster ska betala extra skatt till den gemensamma välfärden via sina hyror.

För ytterligare information kontakta:
Petter Ek, förhandlingsledare, 010-459 23 12
Mikael Grönvall, biträdande förhandlingsledare, 010-459 23 20