Hyresgästföreningen om budgeten: Regeringen når inte ända fram

Regeringens satsning med 6,7 miljarder kronor för att få fart på byggandet är inte tillräcklig för att lösa bostadsbristen, men det är ett första steg. Investeringsstöd för byggande av hyresrätter, särskild stimulans till kommuner som bygger många hyresrätter och stöd för renovering och energieffektivisering av hyresrätter är viktiga reformer. Men minst lika viktigt är att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer.

EU-statistik visar att de sammanvägda nivåerna för flyttskatt, fastighetsskatt och ränteavdrag gör Sverige till det land i Europa som lägger allra mest stöd på det ägda boendet. Problemet är att det sker på det hyrda boendets bekostnad. Det ägda boendet har fram till idag fått nästan 40 miljarder per år genom rot-avdrag och ränteavdrag. Hyresrätten får noll kronor.

-Det är varken en rimlig eller särskilt rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver politiken åtgärda, säger Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

-För att åstadkomma mer genomgripande satsningar på bostadsbyggande krävs blocköverskridande samtal och överenskommelser. Sveriges politiker behöver visa att bostadspolitiken är en angelägenhet för hela samhället och över partigränser, säger Mariell Juhlin.

-Det finns kommuner som redan idag förstår nödvändigheten av att det byggs bostäder. I det sammanhanget blir både regeringens föreslagna infrastruktursatsningar och stödet till kommunerna för att öka utbudet av tillgänglig mark för bostadsbyggande intressanta.

-Den byggbonus som regeringen har presenterat och stödet för marksanering blir ett sätt att få fler kommuner att satsa och det är viktigt. Men lika viktigt är vad de väljer att bygga.

-Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter med rimliga hyror och här når regeringens satsningar inte riktigt hela vägen fram, säger Mariell Juhlin.

För mer information, kontakta:

Mariell Juhlin chefsekonom Hyresgästföreningen 070-366 90 29

Anna Wennerstrand pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74