Leifab höjer hyran

Hyresgästerna hos det kommunala bostadsbolaget Leifab får en hyreshöjning på 2,5 procent som gäller från och med den 1 oktober 2015 och sedan oförändrade hyror fram till och med 31 mars 2017. Detta står klart efter en förhandlingsuppgörelse mellan Leifab och Hyresgästföreningen.

Bolagets krav var att få höja hyrorna med tre procent under innevarande år och återkomma om ny förhandling nästa år. Detta med hänvisning till ökade kommunala taxor och avgifter. Hyresgästföreningens ansåg att kravet var för högt, särskilt med tanke på det låga ränteläget, och till slut enades parterna om en uppgörelse som innebär att hyrorna höjs med 2.5 procent i år men blir oförändrade under nästkommande år, fram till och med den 31 mars 2017.

För en hyresgäst som idag betalar 4 565 kronor för en genomsnittlig tvåa på 60 kvadratmeter innebär en hyreshöjning på 2,5 procent en ny hyra med 114 kronor i månaden eller 1 368 kronor på ett år.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Håkan Skött, förhandlare

Telefon 010-459 14 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41