Hyresgästföreningen inleder samarbete med Bräcke diakoni

Det blir stiftelsen Bräcke diakoni som får ta hand om kaféverksamheten i Hyresgästernas Hus. Beslutet togs av Hyresgästföreningen Region västra Sveriges styrelse den 10 juni. 

– Vi känner oss väldigt stolta över att ha fått till ett samarbete med en så här spännande aktör, säger Ann-Kristin Hedeberg, som under våren lett arbetet med att hitta en lämplig aktör till det kafé som ska inrymmas i Hyresgästernas Hus från årsskiftet.

Efter ett researcharbete valdes tre olika aktörer ut. Vid en jämförelse där olika faktorer viktades mot varandra var Bräcke diakoni är den aktör som bäst bedömdes kunna leva upp till våra krav på till exempel ekologisk och vegetarisk profil, öppettider och långsiktighet.

- Vi tror även att Bräcke diakoni på ett väldigt spännande sätt kommer att kunna ansvara för olika aktiviteter i Hyresgästernas Hus och bredda vårt bostadpolitiska perspektiv med teman kring samhälle och medmänsklighet. Deras vision harmonierar bra med vår ambition att betyda mer för fler, säger Ann-Kristin Hedeberg.

Bräcke diakoni är en fristående stiftelse utan vinstsyfte. Stiftelsen bedriver ett fyrtiotal verksamheter inom områdena hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg. Det är bland annat vårdcentraler, rehabilitering, psykiatri, barn- och ungdomsverksamheter och hospice. Huvudkontoret finns i Göteborg.

- Vi känner att det finns många beröringspunkter mellan oss och den verksamhet som Hyresgästföreningen bedriver, bland annat verkar vi båda för alla människors lika värde, säger Erik Zaar, marknadschef på Bräcke diakoni.

- En av våra verksamheter är ”Ett steg till”, där vi erbjuder arbetsmöjligheter och praktikplatser åt personer som av olika anledningar står ett steg ifrån arbetsmarknaden. Kaféet i Hyresgästernas Hus innebär att vi kommer att kunna erbjuda arbetsuppgifter till några av dessa personer.

Läs mer: http://www.brackediakoni.se/