Inbjudan till presskonferens om Namninsamling mot utförsäljning

Inbjudan till presskonferens om

Namninsamling mot utförsäljning

Politikerna i Borås har gett AB Bostäder i uppdrag att sälja 911 lägenheter i stadsdelarna Hässleholmen och Sjöbo. En stor del av hyresmarknaden försvinner i så fall bort från kommunpolitikernas kontroll. Deras möjlighet att använda AB Bostäder som ett verktyg för bostadsförsörjningen minskar.

För hyresgästerna innebär en försäljning till en privat aktör att möjligheterna till ett lagstadgat boinflytande minskar. Det påverkar till exempel möjligheten att vara med i planeringen inför en renovering och medverka till att hyresgästerna får flera alternativ att välja mellan.

En privat aktör har heller inte samma redovisning av sitt ekonomiska underlag inför hyresförhandlingar. Det försvårar förhandlingarna och vi ser också en allmänt högre hyresnivå bland privata fastighetsägare i Borås jämfört med de allmännyttiga bolagen.

Hyresgästföreningen genomför nu en namninsamling för att stoppa utförsäljningen. Namninsamlingen pågår denna och nästa vecka och vi uppmanar politikerna

Sälj inte AB Bostäder!

Utveckla alla stadsdelar!

Välkommen till en presskonferens om namninsamlingen.

Tid:onsdagen den 16 september kl 14.00

Plats:VI-lokalen på Våglängdsgatan 5 i stadsdelen Hässleholmen

Regionordförande Lennart Derehag medverkar.

Jan Lundqvist

Opinionsbildare

0705 - 285836