Hyresgästföreningen: Inga skäl höja hyrorna nästa år

Hyresgästföreningen har nu inlett förhandlingar om nästa års hyror i västra Sverige. Inför 2016 finns det inga skäl för att hyrorna i de kommunala bostadsbolagen ska höjas ytterligare.

Mellan åren 2009 och fram till och med augusti 2015 har Sverige haft en inflation på sammanlagt 4,5 procent. Men hyrorna har höjts mer än dubbelt så mycket hos de allmännyttiga bostadsbolagen. Det innebär att bolagen blivit mer än väl kompenserade för de allmänna kostnadsökningarna i samhället.

Hyresgästföreningen kan också konstatera att det historiskt låga ränteläget gynnar bolagens redan starka ekonomi och att bostadsfastigheter är en lönsam bransch med låg risk och god avkastning.

Men ett än viktigare motiv för kravet på oförändrade hyror är hyresgästernas ekonomi. Hälften av dem som bor i hyresrätt är ensamstående och många av dem med lägre inkomster lägger redan idag 30 procent eller ännu mer av inkomsten på hyran.

- Vi vet att många hyresgäster har en utsatt ekonomi och lever med knappa marginaler och där varje ökad utgift innebär att marginalerna krymper ännu mer, säger Bengt Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

- Det är ingen naturlag att hyrorna ska höjas varje år och inför 2016 finns det inga skäl för att hyrorna ska höjas ytterligare.

Bengt Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Region västra Sverige 0708-28 01 67

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef Hyresgästföreningen Region västra Sverige 0702.99 94 32