Bostadspolitisk debatt på temat Hur ska vi lösa bostadsbristen?

Hela 80 procent av Sveriges befolkning bor i kommuner med bostadsbrist. Falköping är en av dem och framför allt märks det för dem som söker bostad i centralorten.

Bristen på bostäder märks kanske mest för unga vuxna som har svårt att hitta en första, egen bostad. Men det innebär också problem för äldre som vill sälja sitt egnahem och flytta till en lägenhet. Nyanlända till Sverige som vill bo i Falköping har också svårt att hitta bostad.

Men det krävs inte bara nya bostäder. Vi har också ett stort behov av upprustning och renovering av lägenheter i så kallade miljonprogramsområden. Då gäller det att människor ska kunna bo kvar när hyrorna höjs.

För att lösa bostadsfrågorna krävs politiska beslut. Därför kräver vi besked av de politiska partierna.

Tisdagen den 15 september kl. 18.00 debatteras bostadsfrågan i Folkets Park, Falköping.

Välkomna!

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jan LundqvistMarie Post

OpinionsbildareHyresgästföreningen Falköping

0705 – 28 58 360707 – 45 46 33