Bostadstema på stadsbiblioteket – samtal om bostadskrisen

”Människor tvingas ifrån sina hem när hyrorna chockhöjs efter renoveringar”, det är enligt Jens Nilsson (ordförande) orsaken att Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta och Våra hem tagit initiativ till en temavecka med fokus på bostadsfrågan. Från och med kulturnatten (12 sep) visas en konstutställning av och om hyresgästerna i Gränby. Samtidigt arrangeras en lång rad seminarium med forskare och experter.

Gränby har i mångas öron blivit synonymt med renovering och chockhöjda hyror. Uppsalastadsdelen har blivit en symbol för hela den ombyggnadsproblematik som Sverige står inför. Hundratusentals bostäder byggda under miljonprogramsåren måste renoveras. Samtidigt leder de höjda hyrorna till att människor tvingas flytta ifrån sina hem. En del kallar den materiella och sociala omvandling som pågår för förnyelse. Forskarna kallar den för renovräkning.

Snart påbörjas ombyggnationer även i andra stadsdelar, t ex Eriksberg och Gottsunda. Om hyran höjs lika mycket där kommer fler att behöva flytta och de som tvingades iväg när hyran blev för hög i Gränby kommer behöva flytta igen. Men vart ska de ta vägen den här gången?

På Kulturnatten den 12 september går startskottet för en vecka med fokus på bostadsfrågan. I samarbete med forskare, konstnärer och andra föreningar och organisationer har Hyresgästföreningen och Våra hem bjudit in till diskussion kring ombyggnationer och dess konsekvenser för människor och samhälle.

Kontaktpersoner:

Jens Nilsson, ordförande Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta, 073 – 643 00 85
Åse Richard, projektledare Våra hem, 076 - 798 08 08

Utställning: Trygg är ingen vara

En konstutställning av och om hyresgäster, med fokus på ombyggnad och omflyttning. Plats: Kerstin Ekmansalen, Uppsala Stadsbibliotek på Svartbäcksgatan. Öppettider: Må-to: 13-19, Fr: 13-18, Lö/sö: 13-16. Arrangör: Konstprojektet Våra hem


Kortseminarium: Hur stärker vi hyresgästers inflytande vid renovering av bostadsområden

Jens Nilsson ordförande i Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta berättar om arbetet för att stärka hyresgästernas inflytande och skydd vid ombyggnationer. Lördag 12 september (Kulturnatten) kl 14.00. Arrangör: Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta


Seminarium: Måste ’en upp på barrikaderna nu, igen? - om hyresgäster, ombyggnad och omflyttning

Renovering av Miljonprogrammet pågår just nu, i en tid som markant skiljer sig från den då husen byggdes. Bostadsmarknaden har starkt avreglerats, synen på allmännyttan förändrats. Vilka följder får detta, i praktiken? Hur påverkas våra samhällen, på lång sikt? Medverkar gör Irene Molina, professor Institutet för bostads- och urbanforskning, Gustaf Lantz, jurist på Hyresgästföreningen och Sonja Vidén, arkitekt Boomgruppen. Måndag 14 september kl 18-20. Arrangörer: Institutet för bostads- och urbanforskning (Crush) och Centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet tillsammans med Hyresgästföreningen.


Lunchseminarium: När tryggheten är skör - bostadens betydelse och vilket skydd som ges i lagen.

Vid psykisk ohälsa ökar risken att drabbas av t ex skadestånd eller uppsägning. Anna Hallberg, jurist vid Hyresgästföreningen, informerar om den hjälp som finns att få enligt hyreslagen. Kommer jag att kunna bo kvar efter en renovering? Anneli Tidemar, diakon i Vaksala församling, berättar om erfarenheter från möten med speciellt utsatta grupper i Kvarngärdet och Gränby. Onsdag 16 september kl 12-13. Arrangör: Hyresgästföreningen och Svenska kyrkan Vaksala församling.


Programmet för hela veckans programpunkter hittar du på:
https://goo.gl/ShaeHH