​Nu inleds årets hyresförhandlingar: Stabil samhällsekonomi ger inga motiv för hyreshöjningar

Räntorna är fortsatt rekordlåga och samhällsekonomin i stort är stabil. Dessutom visar färska siffror att totalavkastningen för bostadsfastigheter fortsätter ligga på drygt 7 procent per år. Det är alltså med ett bättre utgångsläge än kanske någonsin som arbetet med att fastställa nästa års hyror i förhandlingar med fastighetsägare runt om i landet nu inleds. Därför ser Hyresgästföreningens regionordföranden och förhandlingschefer runt om i landet att den stabila samhällsekonomin inte ger några motiv till hyreshöjningar. Utgångspunkten kommer därför vara oförändrade hyresnivåer på flera orter.

Att bygga, äga och förvalta hyresfastigheter långsiktigt är mycket lönsamt, tvärtemot vad mytbildningen säger.

Statistik från IPD Svenskt bostadsindex visar att totalavkastningen för bostadsfastigheter under de senaste tolv åren legat på i genomsnitt 7,6 procent per år. Bostäder är därmed den fastighetstyp som gett allra bäst avkastning till sina investerare. Stabiliteten kan, enligt både bostadsbolag, analytiker och investerare, till stora delar förklaras av hyressättningssystemet där hyrorna förhandlas och sätts med hänsyn till både kostnadsutveckling och fastigheternas standard och kvalitet (bruksvärdet).

Enligt Svenska Bostadsfonden har bostadshyresfastigheter haft 23 år med positiv avkastning de senaste 25 åren och en genomsnittlig årlig avkastning om 13,3 procent. Det är konstant höga nivåer som de flesta investerare bara kan drömma om.

Hyresgästföreningen har inför årets förhandling noga analyserat den svenska samhällsekonomin men även genomfört en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Av det materialet kan vi konstatera att det förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet.

Vi kommer också att fokusera särskilt på förvaltningskvalitet i år, där finns det stora variationer mellan bolagen enligt vår kartläggning.

Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor samhällsekonomisk betydelse.

Hyresgästföreningen kommer under årets förhandlingar arbeta efter följande utgångspunkter:

 1. Låga hyreshöjningar är bra för Sverige

  En rimlig hyresutveckling är viktig för samhällsekonomin. Vår målsättning är en rimlig hyresutveckling som ska understiga inflationen.

 2. Hyrskatten måste bort

  Hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med bostadsrätt och ägt småhus. Det krävs en skatteöversyn för att justera denna obalans.

 3. Pengarna ska stanna i bostadsbolagen

  Kommuner låter hyresintäkter bekosta kommunala utgifter som normalt borde belasta alla kommunens skattebetalare. Värdeöverföringarna innebär en dubbelbeskattning av hyresgästerna och bidrar till ökade hyresnivåer vilket inte är rimligt.

 4. Taxor och avgifter höjer hyran

  En tredjedel av hyran går idag till kostnader som är beroende av taxor och avgifter, som värme, el, VA och avfall. Hyresgästföreningen har tillsammans med kommunala och privata fastighetsägare ett ansvar att gemensamt motverka att ökande kostnader överförs till hyresgästerna.

 5. Bruksvärde och förhandling – kvalitetssäkring

  Vår målsättning med förhandlingarna är att hyrorna ska motsvara bruksvärdet av olika lägenheter. Det kräver systematisk hyressättning som tar hänsyn till skillnader i underhåll och förvaltningskvalitet.

  Vi är redo att ta vårt ansvar för årets hyresförhandlingar. Nu är det upp till bevis om landets fastighetsägare är redo att ta sitt ansvar.

För mer information kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Kenneth Gustavsson regionordförande Hyresgästföreningen Södra Skåne

Joakim Lund förhandlingschef Hyresgästföreningen Södra Skåne

Merete Sundholm regionordförande Hyresgästföreningen Norra Skåne

Peter Olsen förhandlingschef Hyresgästföreningen Norra Skåne

Bengt Svensson regionordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige

Pedram Kouchakpour förhandlingschef Hyresgästföreningen Västra Sverige

Björn Johansson regionordförande Hyresgästföreningen Sydost

Magnus Persson förhandlingschef Hyresgästföreningen Sydost

Lennart Derehag regionordförande Hyresgästföreningen BÄSK

Peter Laang förhandlingschef Hyresgästföreningen BÄSK

Helena Frisk regionordförande Hyresgästföreningen Mitt

Marcus Kjellin förhandlingschef Hyresgästföreningen Mitt

Simon Safari regionordförande Hyresgästföreningen Stockholm

Per Björklind förhandlingschef Hyresgästföreningen Stockholm

Torbjörn Rönnkvist regionordförande Hyresgästföreningen Aros/Gävle

Mårten Gulin förhandlingschef Hyresgästföreningen Aros/Gävle

Lillemor Göranson regionordförande Hyresgästföreningen Norrland

Roland Lätth förhandlingschef Hyresgästföreningen Norrland