Oförändrade hyror är bra för samhällsekonomin

Inför årets hyresförhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm noggrant analyserat samhällsekonomin och bostadsbolagens ekonomi. Vi konstaterar att det aldrig har varit mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större. Det finns alltså all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

I Sverige har vi, i stor politisk enighet, valt ett hyressättningssystem med förhandlade hyror där konsumenternas intresse av trygghet och rimliga hyror vägs samman med goda förutsättningar för långsiktig fastighetsförvaltning.

De årliga hyresförhandlingarna har sin grund i samlade ekonomiska bedömningar av kostnadsutvecklingen för bolagen och en avvägning mot behovet av en rimlig hyresutveckling på orten och rimliga boendekostnader för hyresgästerna.

I år kommer vi att fokusera särskilt på förvaltningskvalitet, det vill säga vad hyresgästerna tycker om hyresvärdarnas service och förvaltning.

– Vår självklara utgångspunkt i förhandlingarna är att bostadsbolagen belägger sina behov av hyreshöjningar och redovisar utfallet av tidigare förhandlingsöverenskommelser. Vi förväntar oss att bolagen i årets förhandlingar tar ansvar och visar återhållsamhet i sina yrkanden, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84