​Barn i hyresrätt mer trångbodda än barn i ägt boende

I Stockholm är extrem trångboddhet vanligare bland hyresgäster än bland boende i andra boendeformer. De flesta barn bor i hyresrätt och barn i hyresrätt bor i mindre bostäder än barn som bor i andra upplåtelseformer.

Under senare tid har röster höjts för att en lösning på bostadsbristen skulle vara att bostadsbeståndet måste utnyttjas mer effektivt och att rörligheten måste öka. I samtliga dessa fall talar man om hyresrätten och historier om hyresgäster som bor i ”onödigt” stora lägenheter florerar, utan att man har kunnat vederlägga detta.

Hyresgästföreningen region Stockholm presenterar idag en rapport som visar hur trångbodda hyresgäster är jämfört med hushåll i andra boendeformer. Alla uppgifter i rapporten kommer från SCBs lägenhetsregister.

– Rapporten visar med skrämmande tydlighet att hyresgäster är betydligt mer trångbodda än hushåll i andra boendeformer. Det mest oroande är att detta till största delen drabbar barnen, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Nästan tre av fyra barn i Stockholm bor utanför tullarna och trots att antalet hyresrätter är lägre än antalet bostadsrätter bor fler barn i hyresrätt än i bostadsrätt. Det betyder att det bor fler barn per bostad i hyresrätt och oftast bor de också på mindre yta än barn i bostadsrätt.

I stadsdelarna med många höginkomsttagare är barnen färre än i stadsdelar där inkomsterna är lägre. Det gäller dock inte i småhusen. I stadsdelarna med höga inkomster är barn i småhus fler än i andra stadsdelar.

Av de barn som bor i de största bostäderna bor vart femte i hyresrätt. Av barnen i de minsta bostäderna bor över hälften i hyresrätt.

Barn drabbas extra hårt av trångboddhet eftersom det försvårar läxläsning. Det har visat sig att barn som inte har tillgång till eget rum ägnar mindre tid åt läxläsning vilket sedan kan få konsekvenser både för individen och för samhället. Ett annat problem med trångboddhet är att barn oftare vistas utanför hemmets sociala kontroll på fritiden.

Rapporten visar också att extrem trångboddhet är vanligare bland boende i hyresrätt än i bostadsrätt. I hyresrätter är 3,9 procent av hushållen extremt trångbodda, motsvarande siffra för bostadsrätt är 2,3 och för äganderätt 1,4 procent.

Extremt hög utrymmesstandard har 30 procent av hushållen i äganderätt, motsvarande siffra för bostadsrätt är 9 procent och för hyresrätt 5 procent.

Myten om att hyresgästerna bor i alltför stora bostäder kan därmed effektivt avfärdas. Statistiken visar att det är hushåll i ägt boende som kan sägas ”överkonsumera” bostadsyta.

– För oss hyresgäster kommer resultatet av rapporten inte som någon överraskning. Vi måste få ett slut på hetsjakten mot hyresgäster och mot hyresrätten. Hyresrätten är en attraktiv boendeform men inte en priviligerad boendeform som många vill få oss att tro. Hyresrätten är skattemässigt missgynnad i jämförelse med övriga boendeformer. Nu krävs det att politikerna infriar sina löften och sätter fart på byggandet av hyresrätter med rimliga hyror, säger Simon Safari.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84