Regeringens bostadssatsning ett viktigt steg framåt

I dag konkretiserade regeringen den satsning på fler bostäder som tidigare har utlovats. Även om satsningarna till stora delar har varit kända så är det välkommet att satsningen kopplas till både jobb och infrastruktur.

-Det här är bra insatser och de är viktiga för att få fart på bostadsbyggandet, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Jag är särskilt nöjd med att investeringsstödet konkretiseras. En fungerande bostadsmarknad är nyckeln till fortsatt tillväxt och välfärd. Därför är investeringsstödet viktigt för att få fart på bostadsbyggandet.

-Jag är också väldigt glad över att stödet till energieffektivisering och upprustning även ska bidra till att hyrorna hålls nere efter renovering. Det är inte rimligt att människor ska behöva lämna sina hem efter en ombyggnation för att de inte längre har råd med hyran, säger Marie Linder.

-Men med tanke på det omfattande renoveringsbehov som finns kommer det att krävas fler insatser för att skapa en rejäl förändring.

I dag presenterade Sveriges Television EU-kommissionens sammanvägda index för flyttskatt, fastightesskatt och ränteavdrag som visar att Sverige är det land i Europa som lägger allra mest stöd på det ägda boendet. Problemet är att det sker på det hyrda boendets bekostnad. Det ägda boendet får idag 40 miljarder per år genom rot-avdrag och ränteavdrag. Hyresrätten får noll kronor.

-Det är varken en rimlig eller särskilt rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver politiken åtgärda, säger Marie Linder.

-För att åstadkomma det krävs blocköverskridande samtal och överenskommelser. Vi hoppas att regeringen inleder sådana samtal och visar att bostadspolitiken är en angelägenhet för hela samhället och över partigränser.

-Det finns kommuner som redan idag har förstått vikten av att bygga mer. Byggbonusen och stödet för marksanering blir ytterligare en morot för att få fler kommuner att satsa och det är positivt. Men viktigt är också vad de bygger.

-Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Människor måste kunna flytta till och från arbete och studier och förändra sitt boende efter hur familjesituationen förändras. Då krävs det en massiv satsning på hyresrätter med rimliga hyror. I det perspektivet är regeringens satsning idag ett viktigt steg framåt, avslutar Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Anna Wennerstrand pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74