Lundaborna duschar billigast i Skåne

I Lund betalar ett snitthushåll 2 950 kronor mindre för vatten och avlopp per år jämfört med boende i Svalöv. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Skåne har kostnaderna för vatten och avlopp senaste året stigit med 1,6 procent och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

I Skåne är det invånarna i Svalöv och Östra Göinge som betalar mest medan Lund och Malmö har de lägsta avgifterna för vatten och avlopp.

– Höga taxor och avgifter driver upp boendekostnaderna. För hyresgästernas del innebär det högre hyror där skillnaderna mellan kommunerna är alldeles för stora, säger Petra Lundh, enhetschef för bostadspolitik och kommunikation, på Hyresgästföreningen i norra Skåne.

Kommuner med högst kostnad för en snittlägenhet på 67 kvm:
Svalöv 5 420 kronor/år
Östra Göinge 5 193 kronor/år
Perstorp 4 833 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en snittlägenhet på 67 kvm
Lund 2 470 kronor/år
Malmö 2 552 kronor/år
Kristianstad 2 558 kronor/år

Fakta om rapporten:

I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:
Petra Lundh, Hyresgästföreningen Norra Skåne, 070-630 74 60
Anneli Philipson, Hyresgästföreningen Södra Skåne, 070-471 43 08
Kjell Berndtsson, representant för Nils Holgerssongruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen, 070-556 02 58